ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ทางโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,16:00   อ่าน 143 ครั้ง