ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
29 สิงหาคม 2561 ทางโรงเรียนบ้านป่าวังกวาง นำนักเรียนเข้าชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องในช่วงของสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,16:42   อ่าน 246 ครั้ง